ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > บทความเมืองไทยตะกาฟุล
 

จริงหรือที่การถือศีลอดเป็นอุปสรรคต่อการผลิต-ทำงาน ?

 

การถือศีลอดเป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะศาสนาอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอานได้ระบุว่า ก่อนที่จะมีอิสลามนั้นชาติอื่นๆ ก็ถือศีลอดเช่นเดียวกัน ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะหฺอัลบากอเราะหฺ โองการที่ 183 ความว่า
"บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดนั้น ได้ถูกกำหนดเหนือพวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับ ที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้ว เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง" อย่างไรก็ดีการถือศีลอดในอิสลามมีความแตกต่างกับการถือศีลอดของศาสนาอื่น การถือศีลอดในอิสลาม จะมีขึ้นเฉพาะในเดือนๆ หนึ่งตามจันทรคติของทุกๆ ปี เรียกว่าเดือนรอมาดอน ซึ่งจะงดเว้นการกิน การดื่ม และสิ่งยั่วยุกิเลสต่างๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น และสิ้นสุดเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอดในช่วงระยะเวลาของการทำงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีคนบางกลุ่มมองว่า การปฏิบัติศาสนกิจ เป็นอุปสรรคต่อการผลิต
ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เพราะการถือศีลอดเป็นการฝึกฝนทางจิตที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ดังนั้นผู้ถือศีลอดจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้พลังงานมากกว่าผู้ที่ไม่ ถือศีลอด เพราะต้องระวังไม่กระทำสิ่งที่อาจทำให้เสียศีลอดได้ เช่น สงครามบะดัร ทหารมุสลิมได้รับชัยชนะเหนือศัตรูในการสู้รบ ในขณะที่ทหารมุสลิมถือศีลอด เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระศาสดายังมีชีวิตอยู่ ทหารอียิปต์ที่ทำสงครามในเดือนตุลาคม ปีค.ศ. 1973 ซึ่งตรงกับเดือนรอมาดอนและได้รับชัยชนะ ซึ่งจะเห็นว่าการถือศีลอดไม่ได้บั่นทอนกำลังใจพวกเขาเลย แต่กลับเสริมสร้างกำลังใจ
มุสลิมบางประเทศมีผลผลิตในเดือนรอมาดอนลดลงนั้น ทั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุมาจากการถือศีลอด แต่เนื่องจากในเดือนรอมาดอนคนส่วนใหญ่จะอยู่กันจนดึก จึงอ่อนเพลียและเฉื่อยชาในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากการอดนอน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดเลยแม้แต่น้อย จะสังเกตได้ว่าความเฉื่อยชานั้นมีตั้งแต่เช้าแล้ว ซึ่งหากเกิดจากการถือศีลอดก็จะต้องเฉื่อยชาในช่วงเย็น
มีการพิสูจน์แล้ว ว่า การถือศีลอดนั้นมีประโยชน์มากมายทั้งด้านการแพทย์ ด้านจิตใจ สังคมและการศึกษาอีกด้วย เพราะการถือศีลอดเป็นโอกาสสำหรับผู้ปฏิบัติตามได้พิจารณา วิพากวิจารณ์ และตรวจสอบตัวเองว่า ได้กระทำอะไรไปบ้าง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดในแต่ละปี ทั้งนี้การถือศีลอดไม่เพียงแต่บังเกิดผลดีแก่ตัวเองอย่างเดียว แต่ยังเป็นผลดีต่อสังคมซึ่งตนเองเป็นส่วนหนึ่งอีกด้วย


คัดลอกจาก www.BaanMuslimah.com
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login