ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > บทความเมืองไทยตะกาฟุล
 

รอบีอุลเอาวัล
 

รอบีอุลเอาวัล

รอบีอุลเอาวัล เดือนที่ 3 ใน ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ
เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนเมาลิด เพราะเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดประสูติ

เดือนรอบีอุลเอาวัล
นักวิชาการต่างมีความเห็นตรงกันว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด เกิดในวันจันทร์ที่ ๑๒
เดือนรอบีอุลเอาวัล ปีช้าง วันฮิจเราะห์ การกำหนดปีฮิจเราะห์ศักราช ท่านศาสดามุฮัมมัดได้อพยพไปถึงนครมะดีนะห์ในวันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนรอบีอุลเอาวัล ขณะเดียวกันก็ได้มีการคัดเลือกให้เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกของศักราช โดยเหตุนี้จึงทำให้ปีฮิจเราะห์มีมาก่อนการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัดที่แท้ จริงเป็นเวลา ๑ เดือน ๑๒ วัน วันตายของท่านศาสดานบีมุฮัมมัด
คือวันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนรอบีอุลเอาวัล ฮ.ศ. ๑๑ ตรงกับวันที่ ๑๑ มิถุนายน ค.ศ. ๖๓๒ (พ.ศ. ๑๑๗๖)
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login